Kapcsolat

MEOLIT Kft.

Cím: Veszprém, Házgyári út 28.

Lev.c.: 8202-Veszprém, Pf.: 761.

Tel: +36-88/999-100

Fax: +36-88/560-671

Mobil: +36-30/641-2110

Mobil: +36-30/267-1560

E-mail: meolit@meolit.hu


Teherbírás és tömörség vizsgálat

2018.05.21.

Teherbírás és tömörség vizsgálat

A vizsgálat bemutatása:

Alkalmazási terület:

Vonalas létesítmények (közművek) földvisszatöltéseinek ellenőrzése

Épületek épület alatti teherhordó altalajának ellenőrzése a várható terhelésekkel szembeni ellenállás szempontjából

Ipari padlók, térbetonok altalajának és ágyázatának ellenőrzésére

Alap, munkagödör, rézsű visszatöltések, építések állékonyságának, bedolgozásának ellenőrzésére.

Statikus teherbírás és tömörségmérés tárcsás teherbírásmérő készülékkel.


Vizsgálati szabvány: MSZ 2509-3:1989

A vizsgálat végeredménye:

E2 teherbírási modulus N/mm2 értéke, mely érték az altalajok, illetve elkészült tömörített ágyazatok, útpályaszerkezetek stb. teherbíró képességét modellezi. Ennek alsó határértékét a tervezőnek kell meghatározni, így ellenőrizhető, hogy a vizsgált réteg meglévő, természetes állapota, vagy bedolgozása megfelelő -e.

Javasoljuk ezt az értéket minden esetben vizsgáltatni, mivel, ha a vizsgálatok csak a tömörség mérésére korlátozódnak, olyan hamis képet kaphatunk az ágyazatról, hogy az tömörségi szempontból ugyan megfelő, tehát a kivitelező kihozta a beépített alapanyagból az előírtakat, de az ágyazatnak nincs teherbírása, ami utólag nagyon komoly problémákat generálhat (pl. utótömörödés miatti tartott szerkezet süllyedés, melyre általában a szerkezetek repedése utalhat).

C ágyazási együttható és Tt  tömörségi tényező, mely alapján a tömörségre lehet következtetni. Ez a vizsgálat inkább a teherbírás meghatározására alkalmas, a tömörségi tényező csak tájékoztató jelleggel vehető figyelembe.

Vizsgálati gyakoriság (javasolt):

Vonalas létesítményenként: 100 méterenként

Felület alapú talajoknál/ágyazatoknál: 500 m2-enként, de ez a szám felhasználástól és technológiától függően csökkenthető.

A vizsgálathoz a megrendelőnek biztosítania kell legalább 5 tonna ellensúlyt (pl. minimum 50 kN hátsótengely nyomású munkagépet) és a terhelés és vizsgált réteg között minimum 80 cm magas térközt.

Amennyiben ez nem megoldható, úgy alternatív vizsgálatként jöhet szóba az alábbi vizsgálati módszer:

Dinamikus teherbírás és tömörségmérés könnyű ejtősúlyos készülékkel.


Vizsgálati szabvány: e-UT09.02.35:2005

A vizsgálat végeredményei:

Proctor görbe:

Mely megmutatja a vizsgált talaj/bányatermék tömöríthetőségét különböző víztartalmak mellett. Ez alapján lehet következtetni arra, hogy a helyszínen a vizsgált anyag meglévő víztartalma az optimálishoz képest hol helyezkedik el, így megállapítható, hogy mekkora tartalékok vannak az anyagban az elérhető maximális teherbírás tekintetében.

T tömörségi fok, melynek mérésével ellenőrizhető a vizsgált anyag bedolgozásának betömörítésének megfelelősége a vizsgálat időpontjában meglévő víztartalom mellett. 

Ed teherbírási modulus, melynek mérésével meghatározásra/ellenőrzésre kerül a talaj teherbíró képessége. 

A helyszínen mért értékeket a laboratóriumi proctor vizsgálati eredmények és proctor görbe alapján korrigálni kell, így a helyszínen csak tájékoztató jellegű eredményeket tudunk közölni.

vissza