Kapcsolat

MEOLIT Kft.

Cím: Veszprém, Házgyári út 28.

Lev.c.: 8202-Veszprém, Pf.: 761.

Tel: +36-88/999-100

Fax: +36-88/560-671

Mobil: +36-30/641-2110

Mobil: +36-30/267-1560

E-mail: meolit@meolit.hu


Lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállás szabályai.

2012.03.21.

A fogyasztók életének, egészségének, biztonságának és a vagyoni érdekeinek védelmét tartalmazó előírások

A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállást a 181/2003. (XI. 5.) Korm.rendelet szabályozza. A jótállási kötelezettség kiterjed az újonnan épített lakások és lakóépületek épületszerkezeteire, a lakás- és épületberendezések beépítésére, illetve beszerelésére, valamint a lakóépületek lakásokat kiszolgáló helyiségeire és részeire. Lakásnak

minősül a 253/1997. (XII. 20.) Korm.rendelet (OTÉK) szerint kialakított épület vagy épületrész; lakóépület olyan épület, amelyben lakásnak minősülő, önálló rendeltetési egységű helyiség található. A jótállási kötelezettség az építési szerződéssel az építési-szerelési munka elvégzésére kötelezettséget vállaló személyt, építési szerződés hiányában pedig az építési-szerelési munka tényleges elvégzőjét (vállalkozót) terheli. A vállalkozó a megrendelőre nézve a kormányrendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállalhat. Semmis az a megállapodás, amely a rendeletben foglaltaktól a megrendelő hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe a jogszabály

rendelkezései lépnek. A jótállás időtartama az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított 3 év.

A fogyasztók életének, egészségének, biztonságának és a vagyoni érdekeinek védelmét tartalmazó előírások:

 Forgalomba csak biztonságos áru hozható. A gyártó köteles gondoskodni az áru biztonságosságáról. A forgalmazó nem hozhat forgalomba olyan árut, amelyről tudta vagy a rendelkezésére álló tájékoztatás vagy szakmai ismeret alapján tudnia kellene, hogy nem biztonságos.

Az áru biztonságosságát elsősorban a következők alapján kell megítélni:

• az áru (összetétele, csomagolása, valamint összeszerelésére, beszerelésére és karbantartására, felhasználására vonatkozó előírások) alapvető ismérvei,

• az árunak más árura gyakorolt – az együttes használat során ésszerűen várható – hatásai,

• az áru külső megjelenítése, címkézése, használati, hulladékkezelési vagy más tájékoztatója,

• az áru használatának hatása a fokozott veszélynek kitett – különösen a gyermek- és az időskorú – fogyasztókra.

vissza