Kapcsolat

MEOLIT Kft.

Cím: Veszprém, Házgyári út 28.

Lev.c.: 8202-Veszprém, Pf.: 761.

Tel: +36-88/999-100

Fax: +36-88/560-671

Mobil: +36-30/641-2110

Mobil: +36-30/267-1560

E-mail: meolit@meolit.hu


A műszaki ellenőr kötelező megbízásának esetei, jogszabályban meghatározott feladatai

2012.03.21.

Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni a külön jogszabály szerint építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén, ha

a) az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi,

b) az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik,

c) az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi,

d) az építőipari kivitelezési tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint, vagy

e) a 17. § (2) bekezdés alapján építtetői fedezetkezelő működik közre. 17. § (2): Építtetői fedezetkezelő működik közre a Kbt. hatálya alá tartozó, 90 millió forint értékhatárt elérő vagy meghaladó építési beruházás, vagy a Kbt. hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építőipari kivitelezési tevékenység megvalósítása esetén.

A műszaki ellenőr feladatai:

 Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

Az építtető helyszíni képviselőjeként - ha a felek eltérően nem állapodtak meg - az építési műszaki ellenőr feladata:

- a kivitelezési szakszerűségének ellenőrzése a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,

- az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,

- az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,

- a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,

- a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,

- a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,

- az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,

- egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,

- a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,

- a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,

- műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,

- műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),

- pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,

- teljesítésigazolás.

Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több vállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak.

Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni.

vissza