Kapcsolat

MEOLIT Kft.

Cím: Veszprém, Házgyári út 28.

Lev.c.: 8202-Veszprém, Pf.: 761.

Tel: +36-88/999-100

Fax: +36-88/560-671

Mobil: +36-30/641-2110

Mobil: +36-30/267-1560

E-mail: meolit@meolit.hu


Tevékenységek:

2018.06.14.

Az alábbi betontechnológiai szolgáltatásokat nyújtjuk:

BETON ALAPANYAGOK VIZSGÁLATA

Beton gyártási alapanyagok teljeskörű akkreditált laboratóriumi vizsgálata, beleértve a szilárd beton szerkezetek utólagos kioldással történő alapanyag vizsgálatait is.

BETONÖSSZETÉTEL (RECEPTÚRA) TERVEZÉS

a jelenleg érvényben lévő MSZ 4798:2016 valamint a MSZ 4798:2016/2M:2018 szabványok és társszabványaival összhangban a Bdesign szoftver alkalmazásával. A tervezett receptúrákat egyedi (egy receptúra egy oldalon minden fontos információval) és összesített (a teljes receptsor táblázatos összefoglaló) formátumban adjuk át.

Különleges betonok tervezése (vegyi hatásoknak ellenálló, öntömörödő, kis vastagságú, gyorsan-lassan szilárduló, látszó ... stb betonok tervezése, próbakeverése, első típusvizsgálata gyártási, bedolgozási és utókezelési felügyelete.

Környezeti osztályok előírásoknak való megfelelőségre történő tervezés, beleértve az alábbi osztályokat is:

-vízzel, levegővel érintkező betonok karbonátosodási korróziója

-kloridokkal érintkező betonfelületek

-fagyás-olvadási hatásnak kitett betonszerkezetek

-kémiai korrózió (talaj/talajvízből, csapadékvíz, kommunális- és/vagy ipari szennyvíz, mezőgazdasági/állattartó telepeken keletkező szennyvizek stb.) hatásának kitett betonszerkezetek.

-koptató hatásnak kitett betonfelületek, 

-víznyomásnak kitett betonszerkezetek

-egyéb különleges betonok (alkáli kovasavnak ellenálló betonok, lassan/gyorsan szilárduló betonok, sugárvédő nehéz betonok, könnyűbetonok, öntömörödő betonok, látszó/színezett/dekorbetonok)

BETON ÉS ALAPANYAGAINAK AKKREDITÁLT VIZSGÁLATAI

-Friss-és szilárdbeton vizsgálatok

-Probléma kivizsgálás, szakértői vélemény készítés


BETONTECHNOLÓGIAI UTASÍTÁSOK KÉSZÍTÉSE

SZERKEZETEK BEÉPÍTÉSRE KERÜLŐ BETONJAINAK ÉS KIVITELEZÉSÉNEK TELJESKÖRŰ MINŐSÉGELLENŐRZÉSE

BETONÜZEMEK ÜZEMI GYÁRTÁS- ÉS MINŐSÉGELLENŐRZŐ RENDSZERÉNEK FELÉPÍTÉSE 

vissza